Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και το δάνειο των 300.000 ευρώ

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και το δάνειο των 300.000 ευρώ

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και το δάνειο των 300.000 ευρώ. Διαψεύδονται από τα έγγραφα της Τράπεζας Πειραιώς οι ισχυρισμοί του πρώην πρωθυπουργού.

Υπενθυμίζεται ότι ήταν δάνειο 300.000 ευρώ που δεν πληρώθηκε και έφτασε σήμερα τα 691.000 ευρώ, και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μετοχές αξίας 307.000 ευρώ στην εφημερίδα.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και το δάνειο των 300.000 ευρώ. Ουσιαστικά ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης προσπαθεί να καλύψει τον γιο του

Όμως όπως αποδεικνύουν δύο έγγραφα της Τράπεζας Πειραιώς η απάντηση βρίθει ανακριβειών. Τα έγγραφα της Πειραιώς είναι:

α) η πρόταση συνεργασίας για χορήγηση δανείου στις 19 Απριλίου 2005 και

β) υπηρεσιακό σημείωμα μεταφοράς του δανείου σε καθεστώς οριστικής καθυστέρησης 4 Δεκεμβρίου 2015.

Από τα έγγραφα προκύπτει ότι

Για το δάνειο το 2005 για εξασφαλίσεις παρουσιάσθηκαν:

α) Προσωπικές Εγγυήσεις των Γιώργου Τζινευράκη και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη του Κυριάκου.

β) Β’ σειράς προσημείωση 330. 000 επί ακινήτου ιδιοκτησίας της πιστούχου στην περιοχή «Αγ. Ιωάννης» του Δήμου Ελ. Βενιζέλος στο νομό Χανίων.

Το συγκεκριμένο ακίνητο έχει Α σειρά προσημείωση ύψους 160.000 € υπέρ της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας για εξασφάλιση παλαιότερου επιχειρηματικού δανείου.

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι «η εταιρία είναι συμφερόντων της οικογένειας του κ. Μητσοτάκη Κωνσταντίνου (πρώην Πρωθυπουργού και Επίτιμου Προέδρου της ΝΔ)» και «στη μετοχική σύνθεση συμμετέχουν μέλη της οικογένειας Μητσοτάκη (σε ποσοστό 90%)».

Στο Υπηρεσιακό Σημείωμα Μεταφοράς του Δανείου (4/12/2015) σε καθεστώς οριστικής καθυστέρησης, ως πιστούχος αναφέρεται η ΚΗΡΥΞ- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΑΙ & ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΑΕ.

Υπάρχουν ακόμη

α) πρακτικό της έκτακτης γενικής συνέλευσης με ημερομηνία 4 Απριλίου 2012 και

β) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Πιστούχου, Πρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο κ. Κ. Μητσοτάκης. Λήξη θητείας 4/4/2017».

Δηλαδή πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο Κ. Μητσοτάκης ως το 2017!

Τι δεν βρέθηκε…/ Συμπεράσματα / Αποδείξεις

Δεν προκύπτει από κανένα από τα έγγραφα που υπάρχουν στην διάθεση της Εξεταστικής Επιτροπής ότι το συγκεκριμένο δάνειο μεταφέρθηκε στην εταιρεία ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΕ (που ανήκει στον Τζινευράκη και Μαρματάκη).

Δεν υπάρχει έγγραφο (π.χ. συμφωνητικό) που να έχει εγκριθεί από την Τράπεζα Πειραιώς για την μεταφορά του δανείου από την εταιρεία Μητσοτάκη στην εταιρεία Τζινευράκη.

Επιβεβαιώνεται παρόλο που έχουν περάσει 10 χρόνια από την ανάληψη του δανείου, χωρίς ποτέ να έχει εξυπηρετηθεί, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015, ότι

α) δεν είχε γίνει καμία νομική ενέργεια εναντίον της πιστούχου από πλευράς της Τράπεζας Πειραιώς και

β) ή εναντίον των εγγυητών του δανείου

Πηγή: AvantiPopolo.gr

Για καλύτερη κατανοήση του θέματος παραθέτουμε παρακάτω και τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών Περίγραμμα ΑΕ και Κήρυξ ΑΕ βάσει των δημοσιευμένων ισολογισμών:

Κήρυξ ΑΕ
Περίγραμμα ΑΕ

Με μια μόνο εξαίρεση, όλοι οι δημοσιευμένοι ισολογισμοί της Κήρυξ ΑΕ παρουσιάζουν ζημιές.

Διερωτόμαστε λοιπόν τι «νόημα» έχει μια δανειοδότηση σε ζημιογόνο εταιρεία.

Το άλλο μεγάλο ερώτημα είναι, πως σε δάνειο της τάξεως των 300.000 ευρώ που έχει εκταμιευθεί πριν 10 χρόνια, χωρίς ποτέ να έχει εξυπηρετηθεί

α) να μην έχει γίνει καμία νομική ενέργεια εναντίον του δανειολήπτη

β) ή εναντίον των εγγυητών του δανείου

Δείτε στό βίντεο τις απάντησεις του κ. Γ. Πουλόπουλου*, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς (τα συμπεράσματα δικά σας) 

*Ο κ. Πουλόπουλος είναι στέλεχος της τράπεζας επί σειρά ετών και γνωρίζει άριστα το πιστωτικό ίδρυμα. Εργάζεται ως στέλεχος στην τράπεζα Πειραιώς 17 χρόνια και ήταν ο CFO (Οικονομικός Σύμβουλος) της Τράπεζας Πειραιώς τα τελευταία έξι χρόνια.

Print Friendly, PDF & Email
Share