Σύστημα διαπλοκής: Ο πόλεμος τείνει να γίνει ασύμμετρος…

Σύστημα διαπλοκής: Ο πόλεμος τείνει να γίνει ασύμμετρος…

Τα στοιχεία για τις διαδρομές του μαύρου πολιτικού χρήματος, που έχουν στη διάθεσή τους οι ελεγκτικές αρχές, είναι συντριπτικά…

Το σύστημα της διαπλοκής τα έχει υπόψη του και όσα δεν τα γνωρίζει τα υποψιάζεται, γι αυτό και πόλεμος τείνει να γίνει ασύμμετρος…

Σύστημα διαπλοκής: Ο πόλεμος τείνει να γίνει ασύμμετρος… Ο εφιάλτης του συστήματος γίνεται όλο και πιο απειλητικός.

Ποιός είναι ο εφιάλτης τους; Ιδού μερικές από τις εισαγγελικές παραγγελίες προς διακρίβωση αξιόποινων πράξεων, με βάση επίσημα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή του το altsantiri.gr και αφορούν, μεταξύ άλλων – εκτός από τις γνωστές υποθέσεις με τη Λίστα Φαλτσιανί και Ρηνανίας Βεστφαλίας – τις εξής περιπτώσεις:

Συναλλαγές με το εξωτερικό

Μεταφορά κεφαλαίων (άνω 100.000 ευρώ) στο εξωτερικό, για το χρονικό διάστημα από το έτος 2009 έως τον Ιούνιο του έτους 2012, από 54.246 φυσικά πρόσωπα, που αναφέρονται σε Καταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

– Διακρίβωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων από πρόσωπα που απέκτησαν ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό.

-Προκαταρκτική εξέταση προς διακρίβωση τέλεσης αξιοποίνων πράξεων από Έλληνες φορολογούμενους στην Ελλάδα, που διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο.

– Εισαγγελική παραγγελία δυνάμει της οποίας ενεργείται προκαταρκτική εξέταση προς βάσει πλήθους στοιχείων που αποτυπώνονται σε φορητή μονάδα αποθηκεύσεως (USB) και σε πρωτότυπο ψηφιακό δίσκο (CD), τα οποία αφορούν σε 2.062 φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούν ή διατηρούσαν λογαριασμούς στην Τράπεζα HSBC στη Γενεύη.

Εικονικές συναλλαγές

Δέκα πέντε (15) επιχειρήσεις ομίλου εταιρειών, για τη διαπίστωση της νομιμότητας των συναλλαγών μεταξύ των εταιρειών του ομίλου και προμηθευτών σχετιζομένων με επιδοτούμενες επενδύσεις.

– Νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ίδρυμα), για τη διαπίστωση της νομιμότητας μεταβιβάσεων πλήθους ακινήτων ιδιοκτησίας του νομικού προσώπου.

– Συναλλαγές μεταξύ πλήθους επιχειρήσεων.

Έλεγχο δέκα (10) εταιρειών που ανήκουν σε ιατρό.

– Εικονικές συναλλαγές μεγάλου ύψους μεταξύ ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, που φέρεται ότι πραγματοποιήθηκαν από το έτος 2005 έως το έτος 2011 και χρηματοδοτήθηκαν από το ημεδαπό τραπεζικό σύστημα.

Έλεγχοι για εγκληματικές δραστηριότητες

– Έλεγχο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) φορολογικό έλεγχο (έλεγχο περιουσιακών στοιχείων πάσης φύσεως, τραπεζικών λογαριασμών, μετοχών, κινητών αξιών, ακινήτων, κλπ.) τριάντα έξι (36) φυσικών προσώπων.

– Έλεγχο σε ανώνυμες εταιρείες, προκειμένου να διακριβωθεί τυχόν τέλεση αξιόποινων πράξεων (απάτης και υπεξαιρέσεως) κατά τη διαδικασία αυξήσεως του μετοχικού τους κεφαλαίου κατά το χρόνο που ήσαν εισηγμένες στο Χ.Α.Α. ή επρόκειτο να εισαχθούν μέσω της αύξησης και της δημόσιας εγγραφής.

Συναλλαγές με το Δημόσιο

– Εισαγγελική παραγγελία, δυνάμει της οποίας ενεργείται έλεγχος, σε νομικά πρόσωπα (σωματεία, συλλόγους κλπ), προκειμένου να διακριβωθεί εάν τα ποσά με τα οποία επιχορηγήθηκαν δαπανήθηκαν για τον σκοπό που αναφέρεται, ή σε άλλο σκοπό, ή έλαβε χώρα ιδιοποίηση οποιοδήποτε ποσού, ή με οποιοδήποτε τρόπο επήλθε βλάβη του Ελληνικού Δημοσίου.

Προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διακριβωθεί εάν, επαγγελματικά πλοία αναψυχής, που έχουν ήδη δεσμευτεί, χρησιμοποιούνται πραγματικά ως επαγγελματικά, δεδομένου ότι κατά την εισαγωγή και διαδικασία τελωνισμού των συγκεκριμένων πλοίων εφόσον επιδειχθούν έγγραφα στοιχεία από τα όποια προκύπτει ότι προορίζονται για επαγγελματική χρήση δεν καταβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ο αναλογών Φ.Π.Α. και λοιπά δικαιώματα. Παράλληλα ενεργούνται έλεγχοι και σε ιδιωτικά πλοία μικτά επαγγελματικά και αναψυχής, με ελληνική ή ξένη σημαία, σε ιδιωτικά πλοία με ξένη σημαία ιδιοκτησίας off shore εταιρίας και σε ιδιωτικά πλοία με ελληνική σημαία, προκειμένου να διακριβωθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς και η ορθή εφαρμογή των προβλεπομένων φορολογικών και τελωνειακών διατάξεων.

Έλεγχος δαπανών Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου άμεσα εποπτευόμενου και χρηματοδοτούμενου από Υπουργείο. Προς τούτο απαιτείται έλεγχος σε πεντακόσιες (500) περίπου συναλλασσόμενες επιχειρήσεις.

– Αδικήματα φοροδιαφυγής και άλλα οικονομικής φύσεως αδικήματα, από διοικητές και υποδιοικητές που υπηρέτησαν στο Ε.Σ.Υ.

– Διενέργεια κατεπείγουσας έρευνας από το 2008 και εντεύθεν, σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία υπάγονται στον ΕΟΠΠΥ, προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο ή μη των γενομένων από τον ΕΟΠΠΥ προς τρίτους, χρηματικών καταβολών.

Γιατί ουρλιάζουν τα σκυλιά

Αν σκεφτεί κανείς ότι οι τρέχουν ήδη οι έρευνες για τις OFFSHORE, τις ΜΚΟ, τα πολυτελή καταλύματα, τις ψεύτικες επιδοτήσεις σε αγρότες, τη νέα λίστα ΜΠΟΡΓΙΑΝΣ με τους 10.500 λογαριασμούς και τα θαλασσοδάνεια των καναλιών της διαπλοκής, γίνεται αντιληπτός ο ρόλος των σκυλιών κάθε ράτσας που ουρλιάζουν…

Πηγή : Altsantiri.gr, γράφει η Κατερίνα Ακριβοπούλου

ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΟΛΙΓΑΡΧΕΣ, ποιοι είναι, και πώς μπορούμε να τους αναγνωρίσουμε;…

του Κώστα  Παπαπαναγιώτου

Print Friendly, PDF & Email
Share